BIP - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 w Warszawie udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów i ewidencji oraz składnicy akt na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

REJESTRY I EWIDENCJE:

Rejestr korespondencji przychodzącej
Ewidencja upoważnień i pełnomocnictw
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
Rejestr umów zawieranych przez MOS Nr 2 
Rejestr umów najmu 
Ewidencja pracowników MOS Nr 
Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro
Rejestr pieczątek i pieczęci
Rejestr zarządzeń Dyrektora MOS Nr 2
Wykaz zbiorów danych osobowych
Wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Ewidencja raportów kasowych
Książka kontroli
 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.GPoreda 14-12-2012
Aktualizujący bzmw/ext.gporeda 14-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.skalinowski 14-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-12-2012
Liczba odwiedzin: 1011