Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania MOS Nr 2

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego zajmującą się propagowaniem i organizowaniem szkolenia sportowego: masowego i wyczynowego, wypoczynkiem i turystyką wodną dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Celem placówki jest:

1.  Kształtowanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych, zamiłowania do uprawiania turystyki, nawyków czynnego wypoczynku przez dzieci i młodzież (zwanych dalej uczestnikami).

2.  Ośrodek zapewnia szerokim kręgom młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach kultury fizycznej oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego, stałego podnoszenia poziomu wyszkolenia sportowego uzdolnionych w tym kierunku, a w szczególności:

1)  Prowadzi szkolenie specjalistyczne w grupach w zakresie żeglarstwa regatowego i turystycznego, wioślarstwa regatowego i turystycznego oraz innych sportów wodnych.

2)  Organizuje inne formy upowszechniania sportów wodnych, pływania, turystyki wodnej itp.

3)  Organizuje i uczestniczy w imprezach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych wynikających z planów pracy, kalendarzy imprez sportowych i turystycznych.

4)  Organizuje obozy szkoleniowe, kondycyjne, rekreacyjno – sportowe, turystyczne oraz kursy podnoszące kwalifikacje uczestników i innej młodzieży szkolnej.

5)  Organizuje działalność kulturalno – oświatową dla uczestników Ośrodka i innej młodzieży.

6)  Organizuje wycieczki turystyki kwalifikowanej, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych z zakresu sportów wodnych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

 

Regulamin pracy MOS Nr 2


Wprowadził BZMW/ext.GPoreda 2012-12-14
Aktualizujący bzmw/ext.gporeda 2012-12-14
Zatwierdzający bzmw/ext.skalinowski 2012-12-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-17
Wersja standardowa